Tromsdalen for alle

TUIL Arena bygges ut

Åpner oktober 2018

Nye TUIL Arean

UTVIKLENDE

UTVIKLE BYDEL, KLUBB, LAG OG INDIVID – I ET SAMSPILL MELLOM DET SOSIALE, FYSISKE OG MENTALE

TUIL ARENA – NESTE BYGGETRINN ER UNDERVEIS

TUIL er i ferd med å realisere et av de mest nyskapende miljø i nordnorsk idrett. Når TUIL Arena byggetrinn 2 åpner høsten 2018, bringer det mange nye muligheter for allsidige aktiviteter i Tromsdalen.
TUIL Turn
TUIL Fotball
TUIL Turn

UNIK UTVIKLING

Siden 1938 har TUIL bidratt til trivselen og det gode humøret i Tromsdalen gjennom idrett, kultur og samfunnsengasjement. TUIL er fotball, turn, ski, friidrett og dans – på bredde- og toppnivå.

TUIL er Tromsø Camping, fantastisk turterreng, preparerte skiløyper og lavvokos. Et kom- pakt område langs Tromsdalselva er utviklet og knyttet sammen med ny vei og bru. Nå står neste byggetrinn av TUIL Arena for tur.

Med et levende samspill av idrettsanlegg, reiselivsanlegg og god infrastruktur ferdigstilles nå “Fremtidens Bydel”. Et unikt tilbud med allsidig aktivitet for alle aldersgrupper.

DET NYE SAMLINGSPUNKTET

 • Egen Basishall for turn og gymnastikk
 • Gymsaler/spesialrom
 • Egen fotballhall
 • Samlingsareal/møteplasser
 • Sambruk Tromsø Kommune og Troms Fylkeskommune
 • Utvidet publikumsareal
 • Kontor/Næringsareal

INKLUDERENDE

FEIRE STORE OG SMÅ SEIRE SAMMEN MED ALLE SOM BIDRAR TIL FELLESSKAPET

HISTORISK ENGASJEMENT

TUIL har helt fra starten vært en samlende aktør for samfunnsaktivitet i Tromsdalen. Samhold, kultur, idrett, folkehelse og individuelle utviklingsmuligheter er en naturlig del av TUIL- hverdagen.

Leder for omsorgsenheten Sørøya i Tromsø Kommune, John Pedersen er den første til å stille seg bak dette utsagnet.

- Siden 2010 har rundt 30 brukere med spesielle behov hatt sitt dagtidstilbud på TUIL Arena. TUIL var lydhør i planfasen slik at vi kk innfridd våre spesielle fysiske krav. De unike omgivelsene gjør også at brukere med motorisk uro får tildelt sitt ‘kontor i selve aktiviteten’. Vi snakker om bedre livskvalitet, tilføyer Pedersen.

Pedersen er også leder i Tromsdalen Bydels-råd, og han ser med forventning frem til neste byggetrinn med 2 nye haller på plass: - For Tromsø Kommune og bydelen Troms- dalen gir dette en enorm merverdi – med et økt aktivitetstilbud i et av Norges tettest befolkede områder. Man kan gå og sykle til anlegget, og tilbudet motvirker passivitet og negative retningsvalg. Barna får brukt seg selv. Med det nye byggetrinnet vil man også få kjempegode arealer vinterstid, og det kommer både lokalsamfunnet og brukerne ved dagsenteret til gode.

- Jeg er rett og slett imponert over den rollen TUIL har tatt for å samle alle kreftene for å utvikle de nye tilbudene. Man kan trygt kalle det et historisk engasjement, avslutter en entusiastisk bydelsråd- og omsorgsleder John Pedersen.

VISSTE DU:

AV DE 100 STØRSTE TETTSTEDENE I NORGE ER OSLO, TROMSDALEN OG TRONDHEIM TETTEST BEBYGD

 • 1. OSLO 3673 pr km2
 • 2. TROMSDALEN 3201 pr km2
 • 3. TRONDHEIM 3090 pr km2

Kilde: SSB

TRYGG

FEIRE STORE OG SMÅ SEIRE SAMMEN MED ALLE SOM BIDRAR TIL FELLESSKAPET

BÆREKRAFT

TUIL tufter sin virksomhet på en bærekraftig økonomi. Klubben har tatt eierskap til viktige elementer som anlegg og forretningsdrift. På den måten sikrer man en sunn utvikling og evne til omstilling når det er påkrevd.
TUIL Fotball
TUIL Turn

PROFESJONELL UTVIKLINGSPARTNER

TUIL har en solid posisjon som langsiktig partner for aktører som tar samfunnsansvar. Klubben stiftet som første klubb i Norge sitt eget aksjeselskap - TUIL AS - allerede i 1985. Klubben eier, driver og videreutvikler idrettsanlegg, reiselivsanlegg, utleieareal og møte og forsamlingsplasser ut fra en helhetlig modell.

Med den siste tilveksten til TUIL Arena, vil det være investert over 300 MNOK i anlegg og infrastruktur i Tromsdalen.

Et slikt løft har vært mulig fordi man har fått til et godt samarbeid mellom offentlig forvaltning og privat næringsliv med TUIL som den naturlige drivkraft. Vi tar med oss idrettsglede, entusiasme og lagfølelse inn i våre profesjonelle relasjoner– lokalt, regionalt og nasjonalt.

Gjennom ideelle vedtekter og 100 % eierskap i egen virksomhet, sikrer TUIL at verdier som skapes gjennom forretningsdrift i sin helhet tilbakeføres til gode for idretten og lokalmiljøet.

TRYGG

FEIRE STORE OG SMÅ SEIRE SAMMEN MED ALLE SOM BIDRAR TIL FELLESSKAPET

EN MØTEPLASS GJENNOM HELE LIVET

TUIL møter deg med trivelige og gode omgivelser gjennom alle faser og markeringer i livet. Gjennom forutsigbare og trygge rammer i idretten får du sosial omgang, trivsel og utvikling.
De rikeste minnan æ har hatt i mitt liv, det må æ til fotballbanen for å finne ARTHUR ARNTZEN
TUIL Turn

PROFESJONELL UTVIKLINGSPARTNER

TUIL har en solid posisjon som langsiktig partner for aktører som tar samfunnsansvar. Klubben stiftet som første klubb i Norge sitt eget aksjeselskap - TUIL AS - allerede i 1985. Klubben eier, driver og videreutvikler idrettsanlegg, reiselivsanlegg, utleieareal og møte og forsamlingsplasser ut fra en helhetlig modell.

Med den siste tilveksten til TUIL Arena, vil det være investert over 300 MNOK i anlegg og infrastruktur i Tromsdalen.

Et slikt løft har vært mulig fordi man har fått til et godt samarbeid mellom offentlig forvaltning og privat næringsliv med TUIL som den naturlige drivkraft. Vi tar med oss idrettsglede, entusiasme og lagfølelse inn i våre profesjonelle relasjoner– lokalt, regionalt og nasjonalt.

Gjennom ideelle vedtekter og 100 % eierskap i egen virksomhet, sikrer TUIL at verdier som skapes gjennom forretningsdrift i sin helhet tilbakeføres til gode for idretten og lokalmiljøet.

NY ARENA – DINE MULIGHETER TIL Å BIDRA

Vi er glade for å kunne tilby en markedsarena der alle våre medspillere kan bidra til utviklingen i TUIL og Tromsdalen. Vi serverer gode opplevelser og inspirerer til økt lønnsomhet for våre medspillere.
 • UTVIKLINGSPARTNEREN

  Har muligheten for eksponering på nivå med hovedsamarbeidspartner. Omfanget er stort, men her er det gjerne faglig og banebrytende prosjektsamarbeid som er den store drivkraften.

 • BYDELSLØFTEREN

  Bidrar med 30.000 kr årlig i inntil 5 år som øremerkes aktiviteten i TUIL Arena. Fremtredene pro lering i inngangpartiet til TUIL Arena og tilgang til aktiviteter i forbindelse med kamp og andre arrangementer som bedriftsfotballcup og sponsortreff.

 • ARENALØFTEREN

  Bidrar med 15.000 kr årlig i inntil 5 år som øremerkes akiviteten i TUIL Arena. Pro lering i TUIL Arena og tilgang til aktiviteter i forbindelse med kamp og sponsortreff.

 • PRIVATLØFTEREN

  Bidrar med 500 kr årlig over 3 år. Gir evigvarende inskripsjon på TUIL Arena og invitasjon til åpnings- fest. Inkluderer nyhetsbrev og invitasjoner til andre arrangement.

Nye TUIL Arean

TUIL ARENA BYGGETRINN II

 • Fotballhall 60X40
 • Turnhall
 • Garderober og fasiliteter til idrett
 • Vrimleområder
 • Kontor- og næringsarealer
 • Høy tilgjengelighet for est mulig
 • Åpner Oktober 2018
 • Byggherre TUIL AS – et selskap heleid av TUIL
 • Totalentrepeør – Hugaasgruppen
 • Inngår i utviklingsprosjektet «Fremtidens Bydel». Deltagere: TUIL, Troms Fylkeskommune, Tromsø Kommune, SpareBank 1 Nord-Norge
 • Finansiering 115 MNOK
  • KLP (TUIL AS)
  • RDA
  • Tippemidler
  • Tromsø Kommune
  • Sponsorer/Støttespillere