TUIL-LAUGET     FORRETNINGSDRIFT     IDRETTER     OM TUIL  
 
     
FORRETNINGSDRIFT
.: TUIL AS
.: Tromsø Camping
.: TUIL Marked AS
.: Kunstgresset
.: Kunstisen
.: Bellevuè eiendom

TUIL AS

TUIL var den første klubb i Norge som organiserte forretningsvirksomhet i eget aksjeselskap. TUIL A/S ble etablert i 1985 med idrettslagene i TUIL som eneste eiere. I dag forestår selskapet driften av Tromsø Camping, Tromsdalen Kunstisbane, TUIL-brakka og Tromsdalen kunstgressbane. Selskapet tilbyr også føring av regnskap og en variert grad av økonomistyring for sine aksjonærer.

TUIL AS ble opprettet for en profesjonell måte å ivareta de store økonomiske verdier TUIL rår over. Selskapet har over tid utviklet seg positivt, og det er foretatt stadig nye investeringer og utviklinger til gode for eierne. Blant annet blir det ferdigstilt 9 nye hytter ved Tromsø Camping til sesongen 2000. I løpet av 2002 og 2003 har Campingen også gått gjennom en større prosess med fokus på renovering av hytter samt økning av kvaliteten til bese for kundene.

TUIL AS har også ansvaret for planlegging og utviklingsarbeidet av nye konsepter rundt baneanleggene og Tromsø Camping. Så langt har man fått på plass en reguleringsplan som er tilpasset idrettens premisser. I tillegg er det inngått en avtale med den største tomteeieren i området, Tromsø kommune, om disponering av arealet. Konkret dreier dette seg om ; ”Nye Bellevue”, tribuneanlegg, idrettshall, kurs og konferansefasiliteter, kulturfasiliteter samt kommunale prosesser for å legge til rette for den samlede idretten.


  Leie Kunstgresset
 

Priser:
Hel bane i en time:
Kroner 1300,-

Reduserte priser frem til kl. 16:00 på hverdager.

Kontakt:
77 67 90 90
post@tuil.no

 

  Tromsø Camping
  Vi har en rekke forskjellige hyttetyper.
Gunstige priser utenfor sesongen. Les mer>

Kontakt:
77 63 80 37
E-post
tromsocamping.no

    TUIL
Tromsdalen Idrettspark
Elvestrandv. 29
Boks 5012
9283 Tromsdalen
  
Tel:
Faks:
776 79 090
776 79 091
post@tuil.no