TUIL-LAUGET     FORRETNINGSDRIFT     IDRETTER     OM TUIL  
 
     
Om TUIL
.: Historie
.: Administrasjon
.: Alliansen
.: Kontakt oss

TUIL - Alliansen
TUIL – et allianseidrettslag.
Av Peder Hatlen

På bakgrunn av den ulike utviklingen i de enkelte gruppene av TUIL, så vel sportslig som økonomisk, kom Hovedstyret i TUIL i 1994 til at det var nødvendig med en omorganisering av laget. Dette ikke minst av hensyn til de minste gruppene og deres behov for å drive selvstendig og innenfor klare og trygge økonomiske rammer.

Etter å ha fått kartlagt de enkelte gruppers ønsker og behov og prioritert disse, hadde hovedstyret saken oppe til diskusjon på sitt møte i desember 1994. Her ble det bestemt at en skulle arbeide for å omorganisere TUIL til et allianseidrettslag.

Reformen var for så vidt klar til å behandles på årsmøtet i 1996 men da det kom frem noen mindre innvendinger mot deler av omorganiseringen, fremmet hovedstyret ikke saken før årsmøtet. Hovedstyret hadde et sterkt ønske om at alle gruppene skulle være enige i reformen og at en ikke skulle ha en opprivende diskusjon på et årsmøte og med uvisst utfall og splittelse i klubben som resultat.

Etter å ha bearbeidet forslaget ytterligere ett år, fremmet hovedstyret saken for årsmøte i 97. Årsmøtet vedtok enstemmig å omdanne TUIL til et allianseidrettslag. Dette innebærer at vi innen laget har fått 5 selvstendige lag.

Disse er:
- Tromsdalen Ungdomslag
- Tromsdalen Turn
- Tromsdalen Friidrett
- Tromsdalen Ski
- TUIL- Tromsdalen Fotball

At alle lagene er selvstendige, innebærer at hvert lag har eget styre og at de driver sitt lagsarbeid fullt ut med egen økonomi og på eget økonomisk ansvar. Alle inntektene som de enkelte lag skaffer til veie forblir i laget. Det er ingen kryss-subsidiering mellom de enkelte lag. De enkelte lag har ikke noe ansvar for økonomien i de andre lagene.

Hvert lag driver med det idretts/ungdomsarbeid som navnet tilsier. Lagene har tilbud til så vel barn og ungdom som voksne utøvere. De enkelte medlemmene er medlemmer i "sitt lag" og i hovedlaget, og har stemmerett på de respektive årsmøter. I hovedlaget er det i dag ingen idrettsaktiviteter. Hovedlagets styre består av lederne i de enkelte lagene samt to "nøytrale" styremedlemmer.

Hovedlagets styre sine oppgaver er sterkt redusert i forhold til tidligere og styret fungerer mest som brobygger mellom de fem lagene, ivaretar lagenes felles interesse og er en representant for TUIL i den generelle samfunnsdebatten og en medspiller i utviklingen av Tromsdalen. TUIL har lenge hatt stor betydning for "Tromsdalinger" og det er fortsatt meningen at laget skal gi et tilbud til alle interesserte "dalinger" og være med på å gjøre sitt for at Tromsdalen skal forbli et trygt og trivelig sted å vokse opp og bo i.


Organisasjonskart:

 

 

 

  Bydelsrådet
  Tromsdalen bydelsråd
Tromsdalen har eget bydelsråd som tar opp aktuelle saker på vegne av oss som bor på rettsida av brua. Besøk nettstedet tromsdalen.org for å lese mer
 

  TUIL- alliansen
  Tromsdalen Fotball
Tromsdalen Turn
Tromsdalen Friidrett
Tromsdalen Ski
Tromsdalen Ungdomslag
    TUIL
Tromsdalen Idrettspark
Elvestrandv. 29
Boks 5012
9283 Tromsdalen
  
Tel:
Faks:
776 79 090
776 79 091
post@tuil.no